Our Danish Heritage

Bethania Evangelical Lutheran Kirke blev grundlagt i 1896 af danske emigranter til Racine. Det danske sprog blev brugt her til regelmæssige tilbedelse indtil 1945. Engelsk tilbedelse blev tilbudt en gang om måneden (udover dansk) fra 1927. I 1931 blev der tilbudt både engelsk og dansk service hver søndag. Søndagsskole, Bekræftelse og Kirkeråd blev kun gennemført på dansk indtil 1936

Selv da al den regelmæssige tilbedelse gik til engelsk i 1945, blev der stadig tilbudt særlige tilbedelse på dansk. Vores danske kulturarv er en integreret del af grundlaget for denne menighed. Hvad de bygget med tro og Guds hjælp, fortsætter med at inspirere os i dag. Derfor har vi fortsat tilbudt dansk juleaften tilbedelse og er taknemmelige for at du kunne være en del af det.

Vores juleaften er afholdt hver 24. december kl. 3:00 Tjenesten er udelukkende på dansk bortset fra prædiken.

 

(Bethania Evangelical Lutheran Church was founded in 1896 by Danish Emigrants to Racine.  The Danish Language was used here for regular worship services until 1945.  English worship was offered once a month (in addition to Danish) starting in 1927.  In 1931 both English and Danish services were offered each Sunday.  Sunday School, Confirmation, and Church Council were conducted only in Danish until 1936.  Even when all regular worship went to English in 1945, special worship services in Danish were still offered.  Our Danish heritage is an integral part of the foundation of this congregation.  What they built with faith and the help of God continues to inspire us today.  This is why we have continued to offer Danish Christmas Eve Worship and are thankful for you could be a part of it.

Our Christmas Eve Service is Held every December 24th at 3:00 p.m. The service is entirely in Danish except for the sermon.)